برخی از شهروندان آمریکایی پس از دیدن انیمیشن نامزد اسکار «یخ‌زده»، با اعتراض به کمپانی «والت دیزنی»، پیام اصلی این انیمیشن را تبلیغ و عادی‌سازی همجنس‌بازی میان کودکان و نسل بعدی جامعه عنوان کرد.