امروز داشتم بعد از خیلی وقت،کارتون نگاه می کردم،کارتون گربه و سگ.
که ناگهان با تصویر گونیا و پرگار روبه رو شدم.راستش خیلی جا خوردم،فکر نمی کردم که چنین کارتون باحالی این جوری باشه

اینم تصویرش:

شاید بگین از کجا معلوم که همون نماد باشه؟!!!راستش اول خودم وقتی این صحنه رو دیدم شک کردم ولی با دیدن صحنه ی بعد کاملا مطمئن شدم.چون روی قسمت بالای همون عکس عددهای گونیا هم قرار داده شده بود:

---

 

 

بازم نمونه بگم؟بفرمایید:

بقیه عکس ها در ادامه مطلب


برج بابلمورد تقدس یهودیان-فراماسونها و شیطانپرستان! یا مثلا این یکی: