۲۰ ایراد سریال یوسف پیامبر(ع)

 

قرآن مجید، به بسیاری از جزئیات قصۀ انبیاء نپرداخته است اما روند فیلمسازی تماماً با جزئیات سروکار دارد و در آن باید به هزاران انتخاب دست زد. این انتخاب‌ها فقط با تحقیقات جامع الاطراف و گسترده ممکن می‌شود، همراه با فراست یک محقق سلیم النفس که در پشت این مطالعات و تحقیقات باشد و از خداوند علیم رزق پاک بطلبد.

جناب سلحشور به وقت نگارش فیلمنامه، استفادۀ وافری از تورات کرده و مخصوصاً اسامی شخصیت‌ها را عیناً از آن برداشته است. اما چون ایشان محقق نیستند و در تورات و قرآن هیچ تخصصی ندارند لهذا نتوانسته‌اند حق را از آنها بشناسند و در جای خود بیان کنند. برای نمونه آیت‌الله جعفر سبحانی به «جمع اختین» در این سریال انتقاد کردند (یعنی لیه و راحیل، همسران یعقوب، که دختران لابان بودند) و این مسئله به سبب استفاده از باب 29 سفر پیدایش در سریال رخ نموده است، مسئله‌ای که در شریعت اسلام مطابق انتهای آیۀ 23 از سورۀ نساء از محرمات است.
 

روش استفاده از تورات