بکار بردن چشم شیطان در سریال

hx8f3gqh9cc3sf668hmv.jpg


شباهت حرکات مهران مدیری با جرج واشنگتن

h5681_images.jpg


شعری از مهران مدیری که بسیار عجیب است که چنین یهودی شعری در مورد شرق و سرزمین امن و موعود می خواند

f18e8672503f5044e418f2aa85ad7af7.bmp


بکار بردن ستاره ی پنج پر 


یک چشم بودن این اشخاص در سریال

Ghahve.mason0010.jpg

دادن زیتون یکی از نمادهای رایج شیطان پرستان

1_21_.jpg

04041553914986784027.jpg


در فیلم همیشه پای یک زن در میدان است:عکس مهران مدیری که ماری بر دوش دارد همانند آنتوان لاوی که یک پدر شیطان پرستی نوین جهان است.

در دیدن فیلم های خود دقت کنیم .....